Aktualności

 

 

 

 

 

 

REALIZOWANE PROJEKTY/ZAPYTANIA :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                   

                                   Drugi zakład produkcyjny "Leniar"   w Rogożnicy .

 

25.06.2018

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NA REALIZACJĘ DOSTAWY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH W POSTACI OPROGRAMOWANIA DO OBSŁUGI PRODUKCJI, SPRZEDAŻY, KSIĘGOWOŚCI I MAGAZYNU

Wytwórnia Szablonów Kreślarskich LENIAR Spółka Jawna, ul. Ignacego Łukasiewicza 78, 35-604 Rzeszów przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację dostawy– 1 sztuk w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy LENIAR w wyniku wdrożenia innowacyjnej linii produktowej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-1235/16.

Załącznik:

·         Informacja o wynikach postępowania ofertowego – Oprogramowanie do obsługi produkcji, sprzedaży, księgowości i magazynu.

Załącznik nr.1 

 

12.06.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ DOSTAWY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH W POSTACI OPROGRAMOWANIA DO OBSŁUGI PRODUKCJI, SPRZEDAŻY, KSIĘGOWOŚCI I MAGAZYNU – 1 SZTUKI

Wytwórnia Szablonów Kreślarskich LENIAR Spółka Jawna, ul. Ignacego Łukasiewicza 78, 35-604 Rzeszów zaprasza do złożenia oferty na dostawę – 1 sztuki w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy LENIAR w wyniku wdrożenia innowacyjnej linii produktowej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie.

Szczegóły na temat zapytania ofertowego znajdują się w załącznikach.

1.       Zapytanie ofertowe nr 11/RPO/1.4/DWNP.

2.       Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

3.       Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 

Załącznik nr.1 

Załącznik nr.2 

Załącznik nr.3 

 

30.03.2018

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NA REALIZACJĘ DOSTAWY ŚRODKA TRWAŁEGO W POSTACI WÓZKA WIDŁOWEGO

Wytwórnia Szablonów Kreślarskich LENIAR Spółka Jawna, ul. Ignacego Łukasiewicza 78, 35-604 Rzeszów przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację dostawy w postaci Wózka widłowego – 1 sztuki w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy LENIAR w wyniku wdrożenia innowacyjnej linii produktowej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-1235/16.

Załącznik:

·        Informacja o wynikach postępowania ofertowego – Wózek widłowy.

Załącznik nr.1 

22.03.2018

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NA REALIZACJĘ DOSTAWY ŚRODKA TRWAŁEGO W POSTACI GILOTYNY

Wytwórnia Szablonów Kreślarskich LENIAR Spółka Jawna, ul. Ignacego Łukasiewicza 78, 35-604 Rzeszów przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację dostawy w postaci Gilotyny – 1 sztuki w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy LENIAR w wyniku wdrożenia innowacyjnej linii produktowej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-1235/16.

Załącznik:

·         Informacja o wynikach postępowania ofertowego – Gilotyna.

Załącznik nr.1 

 

21.03.2018

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NA REALIZACJĘ DOSTAWY ŚRODKA TRWAŁEGO W POSTACI PRASY HYDRAULICZNEJ

Wytwórnia Szablonów Kreślarskich LENIAR Spółka Jawna, ul. Ignacego Łukasiewicza 78, 35-604 Rzeszów przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację dostawy w postaci Prasy hydraulicznej – 1 sztuki w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy LENIAR w wyniku wdrożenia innowacyjnej linii produktowej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-1235/16.

Załącznik:

·         Informacja o wynikach postępowania ofertowego – Prasa hydrauliczna.

Załącznik nr.1 

 

19.03.2018

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NA REALIZACJĘ DOSTAWY ŚRODKA TRWAŁEGO W POSTACI WTRYSKARKI

Wytwórnia Szablonów Kreślarskich LENIAR Spółka Jawna, ul. Ignacego Łukasiewicza 78, 35-604 Rzeszów przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację dostawy w postaci Wtryskarki – 1 sztuki w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy LENIAR w wyniku wdrożenia innowacyjnej linii produktowej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-1235/16.

Załącznik:

·         Informacja o wynikach postępowania ofertowego – Wtryskarki.

Załącznik nr.1 

 

 

19.03.2018

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NA REALIZACJĘ DOSTAWY ŚRODKA TRWAŁEGO W POSTACI TAMPONIARKI

Wytwórnia Szablonów Kreślarskich LENIAR Spółka Jawna, ul. Ignacego Łukasiewicza 78, 35-604 Rzeszów przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację dostawy w postaci Tamponiarki – 2 sztuki w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy LENIAR w wyniku wdrożenia innowacyjnej linii produktowej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-1235/16.

Załącznik:

·         Informacja o wynikach postępowania ofertowego – Tamponiarki.

Załącznik nr.1 

 

19.03.2018

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NA REALIZACJĘ DOSTAWY ŚRODKA TRWAŁEGO W POSTACI SITODRUKU

Wytwórnia Szablonów Kreślarskich LENIAR Spółka Jawna, ul. Ignacego Łukasiewicza 78, 35-604 Rzeszów przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację dostawy w postaci Sitodruku – 1 sztuki w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy LENIAR w wyniku wdrożenia innowacyjnej linii produktowej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-1235/16.

Załącznik:

·         Informacja o wynikach postępowania ofertowego – Sitodruk.

Załącznik nr.1 

 

19.03.2018

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NA REALIZACJĘ DOSTAWY ŚRODKA TRWAŁEGO W POSTACI REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH

Wytwórnia Szablonów Kreślarskich LENIAR Spółka Jawna, ul. Ignacego Łukasiewicza 78, 35-604 Rzeszów przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację dostawy w postaci Regałów magazynowych – kompletu w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy LENIAR w wyniku wdrożenia innowacyjnej linii produktowej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-1235/16.

Załącznik:

·         Informacja o wynikach postępowania ofertowego – Regały magazynowe.

Załącznik nr.1 

 

 

14.03.2018

Informacja o wprowadzonych zmianach do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA REALIZACJĘ DOSTAWY ŚRODKA TRWAŁEGO W POSTACI WÓZKA WIDŁOWEGO – 1 SZTUKI

Wytwórnia Szablonów Kreślarskich LENIAR Spółka Jawna, ul. Ignacego Łukasiewicza 78, 35-604 Rzeszów informuje o wprowadzeniu zmian w Zapytaniu ofertowym nr 10/RPO/1.4/DST dot. dostawy środka trwałego w postaci „Wózka widłowego” w punkcie I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA, 3. Minimalne wymagane elementy, funkcjonalności i parametry techniczne. Wprowadzona zmiana dotyczy zmiany następującego parametru z: „- minimalny czas pracy na jednym ładowaniu według testu VDI z maksymalnym obciążeniem – 12 h” na:

W związku z wprowadzonymi modyfikacjami Wytwórnia Szablonów Kreślarskich LENIAR Spółka Jawna wydłuża termin składania ofert do dnia 23.03.2018 r., do godz. 13:00 w siedzibie firmy Wytwórnia Szablonów Kreślarskich LENIAR Spółka Jawna, ul. Ignacego Łukasiewicza 78, 35-604 Rzeszów. Równocześnie informujemy, iż otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 14:00.

Pozostałe zapisy Zapytania ofertowego nr 10/RPO/1.4/DST dot. dostawy środka trwałego w postaci „Wózka widłowego” i załączników nie uległy zmianie.

 

Załączniki:

1.       Zapytanie ofertowe nr 10/RPO/1.4/DST (obowiązujące od 14.03.2018 r.)

Załącznik nr.1 

 

09.03.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ DOSTAWY ŚRODKA TRWAŁEGO W POSTACI WÓZKA WIDŁOWEGO – 1 SZTUKI

Wytwórnia Szablonów Kreślarskich LENIAR Spółka Jawna, ul. Ignacego Łukasiewicza 78, 35-604 Rzeszów zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego w postaci Wózka widłowego – 1 sztuki w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy LENIAR w wyniku wdrożenia innowacyjnej linii produktowej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie.

Szczegóły na temat zapytania ofertowego znajdują się w załącznikach.

1.       Zapytanie ofertowe nr 10/RPO/1.4/DST.

2.       Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

3.       Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 

Załącznik nr.1 

Załącznik nr.2 

Załącznik nr.3 

 

 

06.03.2018

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NA REALIZACJĘ DOSTAWY ŚRODKA TRWAŁEGO W POSTACI PLOTERA

Wytwórnia Szablonów Kreślarskich LENIAR Spółka Jawna, ul. Ignacego Łukasiewicza 78, 35-604 Rzeszów przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację dostawy w postaci Plotera – 1 sztuki w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy LENIAR w wyniku wdrożenia innowacyjnej linii produktowej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-1235/16.

Załącznik:

·        Informacja o wynikach postępowania ofertowego – Ploter.

Załącznik nr.1 

 

06.03.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ DOSTAWY ŚRODKA TRWAŁEGO W POSTACI WTRYSKARKI – 1 SZTUKI

Wytwórnia Szablonów Kreślarskich LENIAR Spółka Jawna, ul. Ignacego Łukasiewicza 78, 35-604 Rzeszów zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego w postaci Wtryskarki – 1 sztuki w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy LENIAR w wyniku wdrożenia innowacyjnej linii produktowej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie.

Szczegóły na temat zapytania ofertowego znajdują się w załącznikach.

1.       Zapytanie ofertowe nr 6/RPO/1.4/DST.

2.       Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

3.       Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 

Załącznik nr.1 

Załącznik nr.2 

Załącznik nr.3 

 

02.03.2018

INFORMACJA O ANULOWANIU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NA REALIZACJĘ DOSTAWY ŚRODKA TRWAŁEGO W POSTACI WTRYSKARKI – 1 SZTUKI

 Wytwórnia Szablonów Kreślarskich LENIAR Spółka Jawna, ul. Ignacego Łukasiewicza 78, 35-604 Rzeszów przedkłada do publicznej wiadomości informację o anulowaniu postępowania ofertowego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę środka trwałego w postaci Wtryskarki – 1 sztuki w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy LENIAR w wyniku wdrożenia innowacyjnej linii produktowej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie.

 

 

 

20.02.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ DOSTAWY ŚRODKA TRWAŁEGO W POSTACI REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH – 1 KOMPLETU

Wytwórnia Szablonów Kreślarskich LENIAR Spółka Jawna, ul. Ignacego Łukasiewicza 78, 35-604 Rzeszów zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego w postaci Regałów magazynowych – 1 kompletu w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy LENIAR w wyniku wdrożenia innowacyjnej linii produktowej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie.

Szczegóły na temat zapytania ofertowego znajdują się w załącznikach.

1.       Zapytanie ofertowe nr 9/RPO/1.4/DST.

2.       Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

3.       Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

4.       Regały magazynowe – rysunek poglądowy – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Załącznik nr.1 

Załącznik nr.2 

Załącznik nr.3 

Załącznik nr.4 

 

15.02.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ DOSTAWY ŚRODKA TRWAŁEGO W POSTACI PRASY HYDRAULICZNEJ – 1 SZTUKI

Wytwórnia Szablonów Kreślarskich LENIAR Spółka Jawna, ul. Ignacego Łukasiewicza 78, 35-604 Rzeszów zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego w postaci Prasy hydraulicznej – 1 sztuki w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy LENIAR w wyniku wdrożenia innowacyjnej linii produktowej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie.

Szczegóły na temat zapytania ofertowego znajdują się w załącznikach.

1.       Zapytanie ofertowe nr 8/RPO/1.4/DST.

2.       Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

3.       Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Załącznik nr.1 

Załącznik nr.2 

Załącznik nr.3 

 

 

15.02.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ DOSTAWY ŚRODKA TRWAŁEGO W POSTACI GILOTYNY – 1 SZTUKI

Wytwórnia Szablonów Kreślarskich LENIAR Spółka Jawna, ul. Ignacego Łukasiewicza 78, 35-604 Rzeszów zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego w postaci Gilotyny – 1 sztuki w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy LENIAR w wyniku wdrożenia innowacyjnej linii produktowej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie.

Szczegóły na temat zapytania ofertowego znajdują się w załącznikach.

1.       Zapytanie ofertowe nr 7/RPO/1.4/DST.

2.       Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

3.       Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Załącznik nr.1 

Załącznik nr.2 

Załącznik nr.3 

 

14.02.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ DOSTAWY ŚRODKA TRWAŁEGO W POSTACI WTRYSKARKI – 1 SZTUKI

Wytwórnia Szablonów Kreślarskich LENIAR Spółka Jawna, ul. Ignacego Łukasiewicza 78, 35-604 Rzeszów zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego w postaci Wtryskarki – 1 sztuki w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy LENIAR w wyniku wdrożenia innowacyjnej linii produktowej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie.

Szczegóły na temat zapytania ofertowego znajdują się w załącznikach.

1.       Zapytanie ofertowe nr 6/RPO/1.4/DST.

2.       Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

3.       Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 

Załącznik nr.1 

Załącznik nr.2 

Załącznik nr.3 

 
 

14.02.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ DOSTAWY ŚRODKA TRWAŁEGO W POSTACI PLOTERA – 1 SZTUKI

Wytwórnia Szablonów Kreślarskich LENIAR Spółka Jawna, ul. Ignacego Łukasiewicza 78, 35-604 Rzeszów zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego w postaci Plotera – 1 sztuki w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy LENIAR w wyniku wdrożenia innowacyjnej linii produktowej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie.

Szczegóły na temat zapytania ofertowego znajdują się w załącznikach.

1.       Zapytanie ofertowe nr 5/RPO/1.4/DST.

2.       Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

3.       Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 

Załącznik nr.1 

Załącznik nr.2 

Załącznik nr.3 

 

 

13.02.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ DOSTAWY ŚRODKA TRWAŁEGO W POSTACI SITODRUKU – 1 SZTUKI

Wytwórnia Szablonów Kreślarskich LENIAR Spółka Jawna, ul. Ignacego Łukasiewicza 78, 35-604 Rzeszów zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego w postaci Sitodruku – 1 sztuki w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy LENIAR w wyniku wdrożenia innowacyjnej linii produktowej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie.

Szczegóły na temat zapytania ofertowego znajdują się w załącznikach.

1.       Zapytanie ofertowe nr 4/RPO/1.4/DST.

2.       Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

3.       Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Załącznik nr.1 

Załącznik nr.2 

Załącznik nr.3 

 
 

 

 

13.02.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ DOSTAWY ŚRODKA TRWAŁEGO W POSTACI TAMPONIARKI – 2 SZTUK

Wytwórnia Szablonów Kreślarskich LENIAR Spółka Jawna, ul. Ignacego Łukasiewicza 78, 35-604 Rzeszów zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego w postaci Tamponiarki – 2 sztuk w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy LENIAR w wyniku wdrożenia innowacyjnej linii produktowej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie.

Szczegóły na temat zapytania ofertowego znajdują się w załącznikach.

1.       Zapytanie ofertowe nr 3/RPO/1.4/DST.

2.       Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

3.       Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Załącznik nr.1 

Załącznik nr.2 

Załącznik nr.3 

 

 

19.01.2018

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NA REALIZACJĘ ROBÓT BUDOWLANYCH W POSTACI WYKONANIA INSTALACJI

Wytwórnia Szablonów Kreślarskich LENIAR Spółka Jawna, ul. Ignacego Łukasiewicza 78, 35-604 Rzeszów przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację robót budowlanych w postaci wykonania instalacji elektrycznych, teletechnicznych i RTV, instalacji sanitarnych wewnętrznych – instalacji wod-kan, instalacji ciepła technologicznego i centralnego ogrzewania wraz z kotłownią i instalacją gazową oraz instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji wraz z instalacją wody zimnej w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy LENIAR w wyniku wdrożenia innowacyjnej linii produktowej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-1235/16.

 

Załącznik:

·     nr.1   Informacja o wynikach postępowania ofertowego

       – Instalacje elektryczne, teletechniczne i RTV wraz z wyposażeniem – Część I.

·     nr.2   Informacja o wynikach postępowania ofertowego

       – Instalacje sanitarne wewnętrze, instalacje wod-kan wraz z wyposażeniem – Część II.

·     nr.3   Informacja o wynikach postępowania ofertowego

      – Instalacje ciepła technologicznego i centralnego ogrzewania wraz z kotłownią i instalacją gazową wraz z wyposażeniem – Część III.

·     nr.4   Informacja o wynikach postępowania ofertowego

      – Instalacje wentylacji mechanicznej, klimatyzacji wraz z instalacją wody zimnej wraz z wyposażeniem – Część IV.

 

Załączniki  do  pobrania :

Załącznik nr.1 

Załącznik nr.2 

Załącznik nr.3 

Załącznik nr.4


30.11.2017 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ROBÓT BUDOWLANYCH W POSTACI WYKONANIA INSTALACJI

Wytwórnia Szablonów Kreślarskich LENIAR Spółka Jawna, ul. Ignacego Łukasiewicza 78, 35-604 Rzeszów zaprasza do złożenia ofert/y na realizację robót budowlanych w postaci wykonania instalacji elektrycznych, teletechnicznych i RTV, instalacji sanitarnych wewnętrznych – instalacji wod-kan, instalacji ciepła technologicznego i centralnego ogrzewania wraz z kotłownią i instalacją gazową oraz instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji wraz z instalacją wody  zimnej” w Budynku hali produkcyjnej z częścią biurową oraz budynkiem magazynowym w miejscowości Rogoźnica w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy LENIAR w wyniku wdrożenia innowacyjnej linii produktowej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie.

Szczegóły na temat zapytania ofertowego znajdują się w załącznikach.

1.       Zapytanie ofertowe nr 2/RPO/1.4/RB.

2.       Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

3.       Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

4.       Wykaz doświadczenia – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

5.       Wykaz osób przewidzianych do realizacji zadania – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego (jeżeli dotyczy).

6.       Wzór ogólnych założeń umowy na wykonanie instalacji – załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

7.       Przedmiar robót – instalacje elektryczne, teletechniczne i RTV.

8.       Przedmiar robót – instalacje sanitarne wewnętrzne - instalacja wod-kan.

9.       Przedmiar robót – instalacje ciepła technologicznego i centralnego ogrzewania wraz z kotłownią i instalacją gazową.

10.   Przedmiar robót – instalacje wentylacji mechanicznej, klimatyzacji wraz z instalacją wody zimnej.

 

 

 

Załączniki  do  pobrania :

Zapytanie ofertowe LENIAR

Załącznik nr.1 

Załącznik nr.2 

Załącznik nr.3 

Załącznik nr.4

Załącznik nr.5

Przedmiar 1

Przedmiar 2

Przedmiar 3

Przedmiar 4

 

Pytania i odpowiedzi  :


nr.1 z  dnia  08.12.2017

nr.2 z  dnia  13.12.2017

nr.3 z  dnia  14.12.2017

nr.4 z  dnia  15.12.2017

 

REALIZOWANE PROJEKTY/ZAPYTANIA :

13.11.2017 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH PJ

 

 

Wytwórnia Szablonów Kreślarskich LENIAR Sp. j. przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego dla firmy Wytwórnia Szablonów Kreślarskich LENIAR Sp. j. oraz opracowaniu na podstawie przeprowadzonego audytu strategii wzorniczej przedsiębiorstwa w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI LENIAR W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.

 

Załączniki:  Informacja o wynikach postępowania ofertowego z dnia 13.11.2017 r.

 

REALIZOWANE PROJEKTY/ZAPYTANIA :

25.10.2017 

ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. REALIZACJI J

 

zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego dla firmy Wytwórnia Szablonów Kreślarskich LENIAR Sp. j. oraz opracowaniu na podstawie przeprowadzonego audytu strategii wzorniczej przedsiębiorstwa w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI LENIAR W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.

 

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.
  3. – załącznik nr 2.
  4. – załącznik nr 3.
  5. – załącznik nr 4.
  6. – załącznik nr 5.
  7. – załącznik nr 6.
  8. – załącznik nr 7.
  9. (jeśli dotyczy) – załącznik nr 8.

 

Zapytanie ofertowe LENIAR

Załączniki  do  pobrania :

Załącznik nr.1 

Załącznik nr.2 

Załącznik nr.3 

Załącznik nr.4

Załącznik nr.5 

Załącznik nr.6

Załącznik nr.7

Załącznik nr.8

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NA REALIZACJĘ ROBÓT BUDOWLANYCH :

 

 

Wytwórnia Szablonów Kreślarskich LENIAR Spółka Jawna, ul. Ignacego Łukasiewicza 78, 35-604 Rzeszów przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację robót budowlanych w postaci budowy budynku hali produkcyjnej z częścią biurową oraz budynkiem magazynowym w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy LENIAR w wyniku wdrożenia innowacyjnej linii produktowej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-1235/16.

Załącznik:

·         Informacja o wynikach postępowania ofertowego.

 

Załączniki  do  pobrania :

Załącznik nr.1 

 

 

REALIZOWANE PROJEKTY/ZAPYTANIA :

31.07.2017 

Wytwórnia Szablonów Kreślarskich LENIAR Spółka Jawna, ul. Ignacego Łukasiewicza 78, 35-604 Rzeszów zaprasza do złożenia oferty na realizację robót budowlanych w postaci budowy budynku hali produkcyjnej z częścią biurową oraz budynkiem magazynowym w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy LENIAR w wyniku wdrożenia innowacyjnej linii produktowej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie.

Szczegóły na temat zapytania ofertowego znajdują się w załącznikach.

1.       Zapytanie ofertowe nr 1/RPO/1.4/RB.

2.       Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

3.       Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem
a Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

4.       Wykaz doświadczenia – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

5.       Wykaz posiadanego potencjału technicznego – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

6.       Wykaz osób przewidzianych do realizacji zadania – załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

7.       Wzór umowy o generalne wykonawstwo – załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.

8.       Przedmiar robót.

9.       Rzuty.

 

Zapytanie ofertowe LENIAR

Załączniki  do  pobrania :

Załącznik nr.1 

Załącznik nr.2 

Załącznik nr.3 

Załącznik nr.4

Załącznik nr.5 

Załącznik nr.6

Przedmiar

Rzuty

 

 

 

ZA

 

 


11.2014 - Nowe produkty HOBBY

Uprzejmie informujemy, że  rozpoczeliśmy w   sprzedaż folii  i elementów  służących do  budowania modeli.

Zapraszamy do zapoznania się z  ofertą  :

Sklep internetowy>produkty profesjonalne >Elementy modelarskie 

Sklep internetowy>produkty profesjonalne >Folie modelarskie 

 

 

02.2013 - Kalka kreślarska Schoellershammer

W związku z oczekiwaniami Klientów , oferta naszej firmy została poszerzona 

o produkty papiernicze ( rolki i ryzy w formatach A0-A4,  kalka szkicowa , kalki w gramaturze 82 oraz 92g/m2) niemieckiej firmy Schoellershamer.

SZUKAJ : Sklep internetowy>produkty profesjonalne >Kalka techniczna SCHOELLERSHAMMER 

 

 

01.2013 - Produkty  reklamowe  METEREX  

Uprzejmie informujemy, że  rozpoczeliśmy w  Polsce dystrybucję  produktów niemieckiej firmy "Meterex"

Oferta  obejmuje  produkty do mierzenia  takie  jak : metrówki drewniane i z tworzywa, taśmy miernicze, noże , narzędzia  drobne.

 

Oferta  jest  skierowana  przede  wszystkim  do agencji reklamowych  i  firm zainteresowanych reklamą na produktach profesjonalnych  .  

W  przypadku zainteresowania uprzejmie prosimy o kontakt na  e-mail :leniar@leniar.pl  lub  tel. 012 633 16 65  abyśmy  mogli

przedstawić /przesłać  pełną ofertę.

 

 

 

 

05.2012 - Produkty  ARDA   w ofercie Leniar 

Od maja 2012  firma LENIAR rozpoczęła sprzedaż   asortymentu włoskiej firmy ARDA .  

Wzornictwo oraz  jakość  wykonania  produktów są  doskonałym  uzupełnieniem

oferty  Leniar w  dziale  szkolnym .   Serdecznie  zapraszamy do  zakupów .

 

 

08.2011 - Produkty  OLFY  w ofercie Leniar 

Jest nam  niezmiernie miło poinformować, że od początku września 2011

firma LENIAR  została  dystrybutorem  na rynku hurtowym i  detalicznym

asortymentu znanej japońskiej firmy OLFA.  Serdecznie  zapraszamy do  zakupów .

08.2011 - Zapraszamy do współpracy

Posiadamy możliwości wykonywania na zlecenie produkcji na wtryskarkach. W naszym parku maszynowym mamy wtryskarki czołowych producentów  oraz oferujemy nasze prawie 30-letnie doświadczenie w przetwórstwie tworzyw sztucznych.
W naszym parku maszynowym znajduje się również profesjonalny ploter
frezujący CNC o uniwersalnym przeznaczeniu (obróbka tworzyw sztucznych oraz aluminium).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co oferujemy?

W  naszej ofercie  znajdziecie  Państwo profesjonalne  produkty kreślarskie i biurowe.

Czytaj więcej

 

Aktualności

Leniar dzisiaj
  >>>11.2014 - Produkty modelarskie      >>>02.2013 - Kalki i papiery SCHOELLERSHAMMER >>>01.2013 - Produkty miernicze METEREX >>>05.2012 - Produkty  ARDA   w ofercie  >>>08.2011 -Produkty OLFA w ofercie >>> Nasze stoiska   na  targach  branżowych

Czytaj więcej

25.11.2019

 

Kontakt

WSK Leniar SJ

 

tel. + 48 17 857 57 57

e-mail : hubert.demitraszek@leniar.pl

 

 

biuro Kraków

tel. + 48 12 633 16 65

e-mail : leniar@leniar.pl

Czytaj więcej

Content